صفحة رئيسية | المنتجات

رسالة على الانترنت
المزيد من المعلومات

اندازه غوزه در آسیاب غوزه

تاثیرچند کشتی همزمان بر عملکرد دانه ارقام ...

2021-11-14  4-12- تعداد غوزه در بوته. 81 4-13- تعداد دانه در غوزه 82 4-14- وزن هزار دانه. 83 4-15- میانگین وزن تر هر بوته. 87 4-16- تعداد دانه در متر مربع. 88 4-17- عملکرد دانه در هکتار. 89 4-18- میانگین وزن پیاز. 90 نتیجه گیری.. 91

More

تاثیرچند کشتی همزمان بر عملکرد دانه ارقام ...

۴-۱۲- تعداد غوزه در بوته. ۸۱ ۴-۱۳- تعداد دانه در غوزه ۸۲ ۴-۱۴- وزن هزار دانه. ۸۳ ۴-۱۵- میانگین وزن تر هر بوته. ۸۷ ۴-۱۶- تعداد دانه در متر مربع. ۸۸ ۴-۱۷- عملکرد دانه در هکتار. ۸۹ ۴-۱۸- میانگین وزن پیاز. ۹۰

More

پایان نامه: اثر تنش آبی، زئولیت و محلول پاشی ...

3-5-1-5: تعداد غوزه­ی نابارور در هر بوته . 78 3-5-1-6: قطر غوزه. 79 3-5-1-7: تعداد غوزه در بوته و تعداد دانه در غوزه . 79 3-5-1-8: عملكرد دانه. 79 3-5-1-9: وزن هزار دانه . 79 3-5-1-10: وزن هزار دانه­ی غوزه ها­ی اصلی و فرعی . 80

More

مشخصات گیاه پنبه

در حال حاضر قسمت اعظم ( 90 درصد ) سطح زیر کشت پنبه در جهان به پنبه آپلند تعلق دارد. ... اندازه غوزه از خصوصیات رقم است. عملکرد وش همبستگی بیشتری با تعداد غوزه نسبت به اندازه غوزه دارد.

More

انواع کودها و مقدار مصرف ان - blogfa

در زمان رویش برگها تا تشکیل غوزه حداقل سه نوبت نیشکر کلروزیس ایجاد شده توسط عدم تعادل مواد غذائی را کاهش می دهد ، افزایش میزان قند محصول 1 الی 2 لیتر در هکتار حداقل سه نوبت در طول دوره رشد پنبه

More

الیاف طبیعی و مصنوعی پلیمرمال

از میان غوزه، تارهای بسیار نازک و سفیدی استخراج می‌ شود که پنبه نام می‌ گیرد و حجم و کیفیت این تارها به یک اندازه نیست. این تارها در زیر میکروسکوپ قابل ‌بررسی بوده و معمولاً ترکیبی از رشته ...

More

دانلود پاورپوینت آشنایی با گیاهشناسی پنبه ...

غوزه شکل و اندازه غوزه از صفات واریته محسوب می شود.واریته هایی که دارای غوزه های کوچکترند نسبت به تغییرات محیطی و تنش ها مقاوم ترند بنابراین ارقام با غوزه کوچکتر از نظر عملکرد ثبات بیشتری دارد.

More

بررسي واكنش ارقام زودرس پنبه نسبت به کشت دوم در ...

به منظور اندازه‌گيري اين صفت از هر تيمار تعداد بيست‌غوزه بطور تصادفي انتخاب و جهت توزين به آزمايشگاه منتقل و پس از توزين و ثبت در فرم‌هاي مخصوص مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.

More

بررسی تاریخ کاشت و برداشت گیاهان زراعی(نکات)

تاخیر در کاشت باعث: 1- گلدهی با تاخیر صورت می گیرد.2- تعداد گل و غوزه کاهش می یابد( اندازه غوزه فرقی ندارد) استان مناسب ترین زمان کاشت

More

ریزش گل و غوزه در پنبه

ریزش گل و غوزه در پنبه. می باشد. این گیاه (Indetermainate) که داراي رشد نامحدود (Malvacea) پنبه گیاهی است از خانواده پنیرکیان. داراي دو ن وع شاخه زایا (سیمپودیا) و رویا (مونوپودیا) هست که گل و قوزه در روي شاخه ...

More

آشنایی با گیاه شناسی پنبه (طلای سفید) مرجع ...

اسلاید 10: غوزهشکل و اندازه غوزه از صفات واریته محسوب می شود.واریته هایی که دارای غوزه های کوچکترند نسبت به تغییرات محیطی و تنش ها مقاوم ترند بنابراین ارقام با غوزه کوچکتر از نظر عملکرد ثبات بیشتری دارد.10

More

پایان نامه ارشد مهندسی نساجی: رنگ همانندی رنگ ...

غوزه پس از رشد کامل گیاه باز می شود و تخمک ها و الیاف در داخل غوزه به صورت توده کرکدار در معرض هوا قرار می گیرند. هریک از تخمک های گیاه در حدود 20000 تار لیف در سطح خود دارد و بنابراین هریک از غوزه ها تقریبا حاوی 300000 تار لیف ...

More

تاثیرچند کشتی همزمان بر عملکرد دانه ارقام ...

2021-11-14  4-12- تعداد غوزه در بوته. 81 4-13- تعداد دانه در غوزه 82 4-14- وزن هزار دانه. 83 4-15- میانگین وزن تر هر بوته. 87 4-16- تعداد دانه در متر مربع. 88 4-17- عملکرد دانه در هکتار. 89 4-18- میانگین وزن پیاز. 90 نتیجه گیری.. 91

More

آشنایی با گیاه شناسی پنبه (طلای سفید) مرجع ...

اسلاید 10: غوزهشکل و اندازه غوزه از صفات واریته محسوب می شود.واریته هایی که دارای غوزه های کوچکترند نسبت به تغییرات محیطی و تنش ها مقاوم ترند بنابراین ارقام با غوزه کوچکتر از نظر عملکرد ثبات بیشتری دارد.10

More

دانلود مقاله کاشت، داشت، برداشت گیاه صنعتی ...

اندازه غوزه یک خصوصیت ژنتیکی است و اختصاص به رقم دارد و بنابر این همبستگی بین عملکرد یا تعدا غوزه ... تعداد دانه در داخل هر خانه 6-3 و گاهی تا 9 عدد هم می رسد که در کل غوزه ممکن است بین 18-9 ...

More

انواع کودها و مقدار مصرف ان - blogfa

در زمان رویش برگها تا تشکیل غوزه حداقل سه نوبت نیشکر کلروزیس ایجاد شده توسط عدم تعادل مواد غذائی را کاهش می دهد ، افزایش میزان قند محصول 1 الی 2 لیتر در هکتار حداقل سه نوبت در طول دوره رشد پنبه

More

بررسی تاثير زمان و غلظت محلول پاشی Zn و تنش ...

نتایج تجزیه واریانس همچنین نشان داد که زمان کاربرد سولفات روی بر تعداد غوزه، دانه در غوزه و کلروفیل در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد و صفات وزن هزار دانه، عملکرد دانه و درصد روغن در سطح ۵ درصد معنی دار بود و غلظت سولفات ...

More

بررسی تاثير زمان و غلظت محلول پاشی Zn و تنش ...

2021-10-26  شکل 4-4- اثر تیمارهای مختلف محلول پاشی بر صفت تعداد غوزه در بوته گلرنگ 38 شکل 4-5- اثر غلظت های مختلف محلول پاشی بر صفت تعداد غوزه در بوته گلرنگ 39 شکل 4-7- تاثیر تنش خشکی بر صفت تعداد دانه در غوزه 41

More

SID.ir اثرتنش باد تحت تأثير سطوح مختلف کودهاي ...

در اين تحقيق صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعي در بوته، وزن تر و وزن خشک اندام هاي هوايي دربوته، تعداد غوزه در بوته، وزن تر غوزه دربوته، عملکرد ترکاسبرگ و عملکرد خشک کاسبرگ، وزن هزار دانه، مورد اندازه گيري قرار گرفتند.

More

تحقیق درباره زودرسی پنبه

در تگزاس بهبود كيفيت واريته ها با غوزه هاي بسته ۱۵-۳ درصد از دست رفتگي قبل از برداشت را كاهش مي دهد. كه گياه باز نشده با غوزه يكي كه در امتداد ساقه اصلي قرار دارند و بالاتر از زمين كاشته شده اند.

More

برنامه کامل تغذیه پنبه - بهترین مقالات کشاورزی ...

در نهایت اندازه غوزه ها کوچک می مانند. توصیه کودی ما: کود فسفر بالای هایپرفوس نیچر یونان یا کودهای ان پی کی با درصد فسفر بالا مثل 10 52 10 نیچر یونان و یا سوت گرین

More

ریزش گل و غوزه در پنبه

ریزش گل و غوزه در پنبه. می باشد. این گیاه (Indetermainate) که داراي رشد نامحدود (Malvacea) پنبه گیاهی است از خانواده پنیرکیان. داراي دو ن وع شاخه زایا (سیمپودیا) و رویا (مونوپودیا) هست که گل و قوزه در روي شاخه ...

More

ماشینهای برداشت (ماشین های کشاورزی)

در غوزه چمن ،تنظمی که مهم است تنظیم غلطک هاست که فاصله بین تیغه و غلطک و یادو غلطک اگر زاید باشد غوزه چیده نشده و اگر فاصله کم باشد، ساقه برگ نیز زاید وارد ماشین می گردد که بوسیله اهرمی که در ...

More

پنبه - blogfa

پنبه به آفتاب فراوان نياز دارد . كمبود نور موجب افزايش رشد سبزينه اي و نقصان توليد غوزه مي شود . ارقام: بيشتر ارقامي كه امروزه در جهان كاشته مي شود به گونه G.hirsutum تعلق دارد .

More

انواع کودها و مقدار مصرف ان - blogfa

در زمان رویش برگها تا تشکیل غوزه حداقل سه نوبت نیشکر کلروزیس ایجاد شده توسط عدم تعادل مواد غذائی را کاهش می دهد ، افزایش میزان قند محصول 1 الی 2 لیتر در هکتار حداقل سه نوبت در طول دوره رشد پنبه

More

بررسی تاثير زمان و غلظت محلول پاشی Zn و تنش ...

نتایج تجزیه واریانس همچنین نشان داد که زمان کاربرد سولفات روی بر تعداد غوزه، دانه در غوزه و کلروفیل در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد و صفات وزن هزار دانه، عملکرد دانه و درصد روغن در سطح ۵ درصد معنی دار بود و غلظت سولفات ...

More

دانلود مقاله کاشت، داشت، برداشت گیاه صنعتی ...

اندازه غوزه یک خصوصیت ژنتیکی است و اختصاص به رقم دارد و بنابر این همبستگی بین عملکرد یا تعدا غوزه ... تعداد دانه در داخل هر خانه 6-3 و گاهی تا 9 عدد هم می رسد که در کل غوزه ممکن است بین 18-9 ...

More

اهمیت آزمایش الیاف - blogfa

1- اهمیت آزمایش الیاف مواد اولیه می توانند به اندازه ای که کیفیت نخ می تواند در قیمت آن موثر باشد تاثیر گذار باشند . یک آزمایش صحیح به همراه پردازش درست می تواند در پیش بینی محصول نهایی و همچنین انتخاب درست روش تولید موثر ...

More

دانلود تحقیق مقاله تاثیرچند کشتی همزمان بر ...

2021-11-2  در ادامه صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، تعدادشاخه­های فرعی میوه دهنده، عملکرد دانه در هربوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در غوزه، تعداد غوزه در گیاه، تعداد روز تاتشکیل غوزه، تعدادروز تا تشکیل ۵۰% غوزه، وزن هر غوزه، وزن ...

More

ماشینهای برداشت (ماشین های کشاورزی)

در غوزه چمن ،تنظمی که مهم است تنظیم غلطک هاست که فاصله بین تیغه و غلطک و یادو غلطک اگر زاید باشد غوزه چیده نشده و اگر فاصله کم باشد، ساقه برگ نیز زاید وارد ماشین می گردد که بوسیله اهرمی که در ...

More

پنبه - blogfa

پنبه به آفتاب فراوان نياز دارد . كمبود نور موجب افزايش رشد سبزينه اي و نقصان توليد غوزه مي شود . ارقام: بيشتر ارقامي كه امروزه در جهان كاشته مي شود به گونه G.hirsutum تعلق دارد .

More

برنامه کامل تغذیه پنبه - بهترین مقالات کشاورزی ...

در نهایت اندازه غوزه ها کوچک می مانند. توصیه کودی ما: کود فسفر بالای هایپرفوس نیچر یونان یا کودهای ان پی کی با درصد فسفر بالا مثل 10 52 10 نیچر یونان و یا سوت گرین

More

اثر چند کشتی همزمان بر ویژگی های زراعی ارقام ...

این بررسی به منظور ارزیابی خصوصیات زراعی ارقام مختلف گلرنگ بهاره در کشت خالص و چند کشتی همزمان و همچنین معرفی و انتخاب مناسب ترین رقم گلرنگ جهت کشت در منطقه آران و بیدگل واقع در شهرستان کاشان، در اسفند ماه سال 1391 اجرا ...

More

معنی پنبه لغت نامه دهخدا پارسی ویکی

معنی واژه پنبه در لغت نامه دهخدا در پارسی ویکی پنبه . [ پَم ْ ب َ / ب ِ ] (ا) ۞ گیاهی که از الیاف غوزه ٔ آن ریسمان و پارچه کنند. کرشَف . کُرسُف . کرفُس . کرسوف . قضم . قطب .

More

دانلود تحقیق در مورد نقش برجسته - اخبار فناوری و ...

نتایج مقایسه میانگین نشون داد بیشترین تعداد غوزه در تیمار (شاهد) بی نا آرومی خشکی با میانگین (2/24 عدد) و کمترین تعداد غوزه مربوط به تیمار نا آرومی در اول گلدهی با میانگین (72/16 عدد) بوده و در رقم پدیده تعداد غوزه بیشتری نگاه ...

More

روستای فارسیان اردیبهشت ۱۳۹۲

فارسیان / کُل غوزه حتما تا به حال نخود فرنگ خام یا پخته خورده اید . بسیار خوش مزه هست و مفید برای بدن . در حاشیه مناطق کوهستانی شمال ایران ، بخصوص در مرز بین زمین های کشاورزی نخود فرنگی وحشی یافت می شود .

More
المزيد من المعلومات